Πολιτική επιστροφών – Επιστροφή Χρημάτων – Έξοδα επιστροφής

1. Διαδικασία Υπαναχώρησης - Επιστροφής Εμπορευμάτων

1.1. Υπαναχώρηση πριν την Παραλαβή του Εμπορεύματος
 
Πριν την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emescorners.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο +30 210 3222317 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10πμ-6μμ.]
Μετά την ακύρωσή, η Εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής (άτοκα) του ποσού που τυχόν έχει καταβληθεί.

1.2. Υπαναχώρηση μετά την Παραλαβή του Εμπορεύματος
 
Μετά την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος και εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα πωληθέντα Εμπορεύματα αζημίως (εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής/επιστροφής και αντικαταβολής που αναλαμβάνετε εσείς) και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των Εμπορευμάτων. 

Για την άσκηση του δικαιώματος για υπαναχώρηση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emescorners.gr ή στο τηλέφωνο +30 210 3222317 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10πμ-6μμ.]. Μετά από την επικοινωνία και συνεννόηση, για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί, μπορείτε να μας αποστέλλετε την τυχόν επιστροφή σας στη διεύθυνση Ερμού 39, Αθήνα, 10563.
 
Διευκρινίζεται ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος (αποστολή του αιτήματος και του/των Εμπορεύματος/ων) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών (απόδειξη ημερομηνίας παραλαβής: η σφραγίδα του courier ή του ταχυδρομείου ή σε κάθε άλλη περίπτωση οποιαδήποτε άλλη επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας παραλαβής του του/των Εμπορεύματος/ων).
 
Για λόγους υγιεινής δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται:
 
§ Καλλυντικά και αρώματα
 
§ Κάλτσες και καλσόν
 
§ Εσώρουχα
 
§ Μαγιό
 
Επίσης, ορισμένα Εμπορεύματα που διατίθενται μέσω της Εταιρείας μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το Εμπόρευμα θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Γι’ αυτό τον λόγο, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή για θέματα που αφορούν το Εμπόρευμα. Εάν ο κατασκευαστής είναι αδύνατον να συμμορφωθεί, η Εταιρεία θα επιστρέφει την τιμή αγοράς του συγκεκριμένου Εμπορεύματος, αλλά δεν θα έχει σύμφωνα με το νόμο καμία περαιτέρω υποχρέωση.
 
Σε κάθε περίπτωση επιστροφής, θα πρέπει τα Εμπορεύματα να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα Εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές (φέροντα τις ετικέτες με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την αξία τους, τις ετικέτες και τα αυτοκόλλητά τους) και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/τα Εμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Εταιρείας) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ).

Μετά την επιστροφή και την παραλαβή - από την Εταιρεία - του/των επιστραφέντος/ων Εμπορεύματος/των, η Εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής (άτοκα) του ποσού που έχετε καταβάλει.


2. Διαδικασία Υπαναχώρησης / Επιστροφής Ελαττωματικών Εμπορευμάτων
 
Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα Εμπορεύματα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα Εμπορεύματα να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε Εμπόρευμα με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.
 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε δεδομένης της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ και Ν. 2251/1994, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας +30 210 3222317 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10πμ-6μμ.], δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο εμπόρευμα προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση.
 
Σε κάθε περίπτωση επιστροφής, θα πρέπει τα Εμπορεύματα να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα Εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές (φέροντα τις ετικέτες με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την αξία τους, τις ετικέτες και τα αυτοκόλλητά τους) και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/τα Εμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Εταιρείας) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ).

Μετά την επιστροφή και την παραλαβή - από την Εταιρεία - του/των επιστραφέντος/ων Εμπορεύματος/των, η Εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής (άτοκα) του ποσού που έχετε καταβάλει.


3. Επιστροφή Χρημάτων

Στην περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην επιστροφή (άτοκα) του ποσού που έχετε καταβάλει. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί εντός εφτά (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής - από την Εταιρεία - του/των επιστραφέντος/ων Εμπορεύματος/των, για τις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί η αποστολή ή την ημερομηνία ακύρωσης, για τις περιπτώσεις που η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής, με τον οποίο ολοκληρώθηκε και η αρχική πληρωμή.

Η επιστροφή των χρημάτων, για αγορά που έχει γίνει στο Eshop με Πιστωτική Κάρτα ή Paypal, μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο ηλεκτρονικά και όχι στο φυσικο κατάστημα.

i) Τραπεζικός Λογαριασμός

Για να γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο info@emescorners.gr. για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει.

ii) Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει, από την τράπεζα, καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Παρακαλούμε, εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο e-mail info@emescorners.gr ή στο τηλέφωνο τηλ.+30 210 3222317 (αστική χρέωση) - [ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10πμ-6μμ.]


4. Έξοδα επιστροφής

- για επιστροφή παραγγελίας, που είχε χρεωθεί με έξοδα αποστολής 2 €, δεν υπάρχουν έξοδα επιστροφής - είναι ΔΩΡΕΑΝ σε όλη την Ελλάδα.

- για επιστροφή παραγγελίας, που η αποστολή της είχε γίνει ΔΩΡΕΑΝ, υπάρχουν έξοδα επιστροφής 2 € και παρακρατούνται από το τελικό ποσό της επιστροφής χρημάτων.

- για κάθε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικών Εμπορευμάτων, δεν υπάρχουν έξοδα επιστροφής - είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Σε κάθε περίπτωση ΔΩΡΕΑΝ επιστροφής, η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας που ολοκληρώθηκε η αποστολή. Εφόσον η επιστροφή γίνει με άλλη εταιρεία courier, το κόστος επιστροφής θα επιβαρύνει εσάς.